Unia Europejska

  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

INSPIRE

Partnerzy

 

WRÓĆ

Jaka jest tematyka szkoleń?
Zakres tematyczny szkolenia propaguje zastosowania standardów wynikających z przepisów implementacyjnych INSPIRE (specyfikacje danych), rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów IIP (usługi sieciowe, interoperacyjność, GML), kształtowanie wspólnej przestrzeni o dobrej jakość oraz zapewnienie ładu przestrzennego poprzez monitorowanie planowania przestrzennego z zastosowaniem geoinformacyjnych technik analitycznych i standardu tworzenia dokumentów planistycznych.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenia są skierowane do osób będacych twórcami i użytkownikami infrastruktury informacji przestrzennej - pracowników/pracownic jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i innych, oraz służby geodezyjnej i kartograficznej zajmującej się zasobem GiK.

Czy szkolenia są bezpłatne?
Tak, udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Jak zapisać się na szkolenie?
Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Można tam wybrać konkretny uruchomiony już termin szkolenia.  

Ile trwa szkolenie?
Szkolenie trwa 3 dni robocze, w wymiarze 22 godzin lekcyjnych, w tym 18 godzin warsztatowych.

O której godzinie rozpoczyna się szkolenie?
Zajęcia pierwszego dnia rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Jak liczne są grupy szkoleniowe?
Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 osób.

Jakie są formalności do spełnienia, aby uczestniczyć w szkoleniu (jakie dokumenty muszę przywieść ze sobą na szkolenie)?
Przed szkoleniem należy wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty:
• oświadczenie o kwalifikowalności Uczestnika/Uczestniczki szkolenia, generowane i wysyłane automatycznie podczas rejestracji na szkolenie, na adres mailowy uczestnika/uczestniczki, do pobrania i wydrukowania przez uczestnika/uczestniczkę;
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wymagane dla projektów finansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, do pobrania i wydrukowania przez Uczestnika/Uczestniczkę ze strony projektu http://power.gridw.pl/szkolenia/do-pobrania;


Jestem na liście rezerwowej kiedy dowiem się, że mogę uczestniczyć w szkoleniu?
Osoby będące na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo o możliwości udziału w szkoleniu. Nastąpi to wtedy, kiedy osoba będąca na właściwej liście uczestników zgłosi rezygnację. W takim wypadku na jej miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej dla danej grupy szkoleniowej. Jeśli nie zwolnią się miejsca na szkoleniu danej grupy, osoby będące na liście rezerwowej otrzymają informację mailową o braku miejsc wraz z ewentualną propozycją zmiany terminu i miejsca szkolenia na grupę, w której są jeszcze wolne miejsca.

WRÓĆ