Unia Europejska

  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

INSPIRE

Partnerzy

 

Ocena umiejętności z zakresu korzystania z dostępnych zbiorów i usług danych przestrzennych, korzystania z katalogów metadanych, tworzenia, edycji, walidacji i publikacji metadanych, stosowania standardów i schematów aplikacyjnych danych przestrzennych.