Unia Europejska

  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

INSPIRE

Partnerzy

 

Na podstawie informacji, przekazanych w badaniu ankietowym oraz na podstawie spotkań konsultacyjnych, które odbywały się w różnych jednostkach samorządu terytorialnego powstały programy szkoleń (ramowy i specjalistyczny) ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy związanej ze stosowaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Obecnie trwają konsultacje zaproponowanych programów szkoleniowych. W konsultacjach biorą udział osoby, które uczestniczyły w pierwszym etapie konsultacji tj. wypełniły i wysłały ankietę dotyczącą analizy wiedzy bazowej, kompetencji cyfrowych oraz potrzeb szkoleniowych.

Jeśli wypełniłeś ankietę zaloguj się korzystając z okienka po prawej stronie, aby móc ocenić przygotowane programy szkoleniowe.