Unia Europejska

 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • A

INSPIRE

Partnerzy

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochorny Środowiska przy współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (partnerem projektu) realizuje projekt „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej”. Działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenia są skierowane do osób korzystających w swojej pracy z komponentów infrastruktury informacji przestrzennej, pracowników i pracownic jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i innych. Na szkolenia zapraszamy również pracowników i pracownice służby geodezyjnej i kartograficznej zajmujących się zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Szkolenia są bezpłatne.

Poniżej przedstawiamy aktualnie dostępne terminy szkoleń wraz z informacją o ich lokallizacji i zachęcamy do zarejestrowania się na szkolenia poprzez dedykowany formularz.

 

1) Terminy szkoleń w Warszawie (miejsce szkoleń: Best Western Hotel Portos):

 • 28–30.05.2018 r
 • 10–12.07.2018 r.
 • 24–26.07.2018 r.
 • 31.07–02.08.2018 r.
 • 21–23.08.2018 r.
 • 11–13.09.2018 r

2) Termin szkolenia w Krakowie:

 • 09–11.10.2018 r.

3) Termin szkolenia w Poznaniu:

 • 18–20.09.2018 r.

4) Termin szkolenia we Wrocławiu:

 • 24–26.09.2018 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach!