Unia Europejska

  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

INSPIRE

Partnerzy

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochorny Środowiska przy współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (partnerem projektu) realizuje projekt „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej”. Działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenia są skierowane do osób korzystających w swojej pracy z komponentów infrastruktury informacji przestrzennej, pracowników i pracownic jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i innych. Na szkolenia zapraszamy również pracowników i pracownice służby geodezyjnej i kartograficznej zajmujących się zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Szkolenia są bezpłatne.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach!