Unia Europejska

  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

INSPIRE

Partnerzy

 

WRÓĆ

Czy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat?
Tak, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu będzie wręczany po odbyciu całego 3-dniowego szkolenia.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać certyfikat?
Aby otrzymać certyfikat uczestnik/uczestniczka musi:
a) pozytywnie zdać egzamin końcowy, który będzie przeprowadzony w ostatnim dniu szkolenia
b) uczestniczyć w całym szkoleniu (wymagane jest podpisanie listy obecności każdego dnia).

 

WRÓĆ